کسری بودجه آمریکا

کسری بودجه آمریکا

قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه طلا برای سررسید دی ماه 97 از روز سه شنبه 26 تیرماه 97 راه‌اندازی و قابل معامله شد.
بر اساس این گزارش، قراردادهای مذکور مطابق با جدول ذیل گشایش خواهند یافت:
قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد.
در صورت افزایش قیمت سکه به بیش از 2 میلیون و 900 هزارتومان با کاهش آن به کمتر از 2 میلیون و 700 هزار تومان مطابق با نحوه درج قراردادهای اختیار معامله در مشخصات قرارداد ،نماد معاملاتی جدید به نمادهای معاملاتی روز سه شنبه 26 تیرماه 97 اضافه خواهد شد.قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه طلا برای سررسید دی ماه 97 از روز سه شنبه 26 تیرماه 97 راه‌اندازی و قابل معامله شد.
بر اساس این گزارش، قراردادهای مذکور مطابق با جدول ذیل گشایش خواهند یافت:
قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد.
در صورت افزایش قیمت سکه به بیش از 2 میلیون و 900 هزارتومان با کاهش آن به کمتر از 2 میلیون و 700 هزار تومان مطابق با نحوه درج قراردادهای اختیار معامله در مشخصات قرارداد ،نماد معاملاتی جدید به نمادهای معاملاتی روز سه شنبه 26 تیرماه 97 اضافه خواهد شد.


  • Mohammad Ghomizadeh

    2019-06-18 10:15:39
    m.ghomizadeh96@gmail.com

    asdadadadadadadadsddad